خشكسالی علت اصلی نابودی تمدن مایاها در سال ۸۰۰ میلادی بوده است.


محققانی كه از سال ها قبل مشغول بررسی آثار تاریخی به جا مانده از تمدن «مایا» هستند به این نتیجه رسیده اند كه علت اصلی نابودی تمدن مایاها در سال ۸۰۰ میلادی، خشكسالی بوده است.


به گزارش ساینس دیلی، محققان با بررسی آثار تاریخی برجای مانده از تمدن مایا در كشورهای مكزیك، گوآتمالا و السالوادر و محوطه های تاریخی مشهور «یوكاتان»، «چیچن ایتاز» در كشور مكزیك به ویژه هرم های شهر تاریخی مشهور «اوکسمال» به این نتیجه رسیده اند كه علت اصلی نابودی تمدن مایاها در سال ۸۰۰ میلادی، خشكسالی بوده است.براساس بررسی های محققان، در قرون هفتم و هشتم میلادی میزان بارش باران در مناطق محل زندگی مایاها بین ۲۵ تا ۴۰ درصد كاهش یافت و تعدادی از رودهای مهم از جمله رود «یوكاتان» دچار خشكی شدند كه این امر در بلندمدت كاهش تولید مواد غذایی و كاهش جمعیت مایاها را در پی داشت.


به همین دلیل در حدود سال ۸۰۰ میلادی، برخی از شهرهای جنوبی تمدن مایا متروکه شدند و تا سال ۹۵۰ میلادی هم بیشتر شهرهای بزرگ این تمدن متروکه و ویران شدند، البته در سال های گذشته فرضیه هایی در ارتباط با شیوع بیماری های واگیردار مطرح شده است.مایاها مجموعه ای از اقوام سرخپوست در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی بودند كه شهرهایشان را در دل جنگل های بارانی می ساختند، این در حالیست كه قوم مایا از جمله تمدن های بسیار پیشرفته آمریکای مرکزی بودند و دستاوردهای آنها در هنر، معماری، ریاضیات و به ویژه نجوم بسیار چشمگیر بوده است.


تمدن مایاها در سال های ۳۰۰ تا ۹۰۰ میلادی به اوج قدرت و دانش خود رسید و مردم آن در علوم نجوم بسیار پیشرفته بودند.از سوی دیگر مردمان تمدن مایا یك سیستم مالیاتی بسیار پیشرفته داشتند كه شناخت كامل آن به سال ها وقت نیاز داشته و بر اساس آن با استفاده از شیوه های خاص مالیات هر مغازه و هر كالا را به طور دقیق تعیین می شده است.