کلاه بافتنی پسرانه“اگه یه خورده قلاب بافی بلد باشین خیلی آسونه
از بالای سر شروع شده
با ۴ تا زنجیره یه دایره درست کنید و داخل دایره رو با ده دوازده تا پایه کوتاه پرکنید

انتهای بافت را علامت بزنید
از هر ۴ دونه یه دونه در هر رج اضافه کنید تا گردی سر
بعد با پایه کوتاه ادامه بدهید بدون اضافه کردن
تا قسمت دور پیشونی که رسیدید
دور پیشونی را نگه دارید قسمت پشت را با پایه کوتاه ببافید طوری که به ابتدا وانتهای پیشونی که رسیدید برگردید حدود ۵ سانت میشه یا سه ردیف پایه کوتاه ببافید و کلاه تموم شد
حالا قسمتی که روی سر هست
کلاه را دولا کنید از وسط بالای سر به طرف پشت حدود ۲۴ دونه پایه کوتاه بگیرید و ببافید وبرگردید در اول و آخر رج دوم یه دونه اضافه کنید
۴ رج ببافید و این قسمت هم تموم شد
حالا قسمتی که نقاب یا همون شال روی کلاه برای جلو دهن رسیدیم
سه تا زنجیره بزنید یک رج پایه کوتاه ببافید رج برگشت به اول و آخراین سه تا دونه یه دونه اضافه کنید رج بعدی را پایه بلند بزنید و دوباره رج برگشت را با پایه کوتاه ادامه بدهید و در اول و آخرش یه دونه اضافه کنید تا دونه ها به ۲۱ دونه برسد دورج بدون اضاف کردن ببافید و حالا بافت را با کم کردن طبق روش زیاد کردن ادامه دهید تا دوباره به ۳ دونه برسید دور تا دور نقاب را با پایه کوتاه ببافید برای زیبایی کار
قسمت راههای سیاه را با کاموا مشکی یک در میان روی کار بدوزید و بعد دوتا دگمه در قسمت گوشها بگذارید وسه تا دونه اول را اگه سوراخاش بزرگ بود نیاز یه جا دگمه نیست من فراموش کردم جا دگمه رو بگم در اول و آخرین سه دونه ها یه جادگمه براش باز کنیدعکس های مدل کلاه بافتنی برای کودکان طرح کلاه خود