عکسی تاریخی از کربلا، قریب به ۸۰ سال قبل، عکاس: “اریک ماتسون” شرق شناس و عکاس امریکایی