شما در این بازی بسیار زیبا باید طوری چرخش پازل ها را تنظیم کنید که سیم ها به هم متصل بشوند . در این بازی مدت زمان پایان مرحله ها محدود است همچنین این بازی یک بازی مرحله ای است و شما باید سعی کنید با پشت سر گذاشتن مراحل به مقصودتان برسید.(حجم بازی 500kb )[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ] [برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]