با استفاده از کلید بالا و پایین جهت نما کمربند رنگ ها را مطابق با دایره هایی که از دو طرف به سمت کمربند می آید پایین و بالا کنید تا هر دایره به مربع همرنگ خودش برسد.(حجم بازی:1.67 MB )[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ] [برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]