توپ های سبز کوچک را توسط چپ و راست رفتن با کلید های جهت نما بخورید.توپ های بنفش رنگ به بلوک تبدیل میشوند.(حجم بازی:10.8 MB)[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ] [برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]