تكنيك هايي كه مي بينين از تكنيك هاي ضروري گيتار اسپانيش هستن كه توي خيلي از سبك ها كار برد دارن (هر چند كه اكثرشون بيشتر توي گيتار فلامنكو استفاده ميشن) . . . به هر حال اينا جزو اوّلين تكنيك هايي هستن كه توي نوازندگي گيتار بهشون برميخورين و پيشرفتتون در تكنيك هاي پيشرفته و سطوح بالاتر بستگي به تسلّط شما روي اين تكنيك ها داره:» راسگوادو:

ضرباتي براي به صدا در اَوردن آكوردها كه به دو صورت رو به پايين و رو به بالا بوده كه به وسيله ي فلش به جهت بالا يا پايين مشخص ميشن و زير هر فلش هم حرف لاتيني نوشته ميشه كه نشون ميده ضربه بايد يا چه انگشتي زده بشه، تو اجراي راسگوادو ها ارزش زماني هر راسگوادو خيلي مهّمه و بايد از ريتم دقيق اونا مطّلع باشين.» راسگوادوي پيوسته:

نوعي راسگوادوي چهار تايي كه توسط تكرار i,m,e,a نواخته ميشه.» پيكادو:

ضرباتي كه بصورت قاطع و توسط انگشت هاي i,m نواخته ميشن.» آكورد:

اجراي هم زمان چند نت كه بوسيله ي ريتم يا راسگوادو انجام ميشه. آكورد ها گستردگي خيلي زيادي دارن، انواع آكوردها شامل مينور، ماژور، آكوردهاي هفتم، شكسته، ديمينيش و . . . ميشن.» گليساندو:

تكنيكي براي به صدا درآوردن يك نت بدون استفاده از مضراب زدن. براي اجراي تكنيك بايد انگشت دست چپ رو از محلّ نت قبلي روي محلّ نت جديد سُر بدين.» لگاتو:

تكنيكي شبيه به گليساندو با اين تفاوت كه توي يك مجموعه نت فقط براي نت اوّل مضراب ميزنيم و بقيّه نت ها رو با استفاده از دست چپ، با بلند كردن انگشت (براي نت هاي بم تر) يا با كوبيدن انگشت (براي نت هاي زير تر) به صدا در مياريم.» تراندو:

ضرباتي اَزاد كه هنگام اجراي آكورد، بين اجراي آكورد و يا بين ملودي توسط سه انگشت i,m,a نواخته ميشن.» اَرپژ:

به صدا دراَوردن ترتيبي نت هاي يك اَكورد. اَرپژ ها بستگي به ريتم اَهنگ دارن و هر ريتمي اَرپژ مخصوص خودش رو داره.» استكاتو:

مقطعي اجرا كردن نت كه به صورت يك نقطه بالا يا زير نت نوشته ميشه. براي اجراي اين تكنيك بايد از مضراب زني قوي استفاده كنين و به محض مضراب زدن دست چپ رو از دسته ي گيتار بردارين تا صدا در يك لحظه قطع بشه و ادامه نداسته باشه.» استكاتيسمو:

تكتيكي مثل استكاتو كه بايد توي اون نت رو مقطعي تر و قوي تر از استكاتو اجرا كنين و به شكل يك سرفلش روي نت نشون داده ميشه.» گلپ:

ضربه اي كه با انگشت انگشتري دست راست به بدنه ي گيتار (گليپودير) زده ميشه و توسط يك مربع نشون داده ميشه. گلپ ممكنه به تنهايي يا به همراه ضربه ي رو به پايين شست (اَپوياندو) زده بشه.» اَكلراندو:

تكنيكي كه توي اون سرعت اجراي نوازنده به تدريج بيشتر ميشه.» سنكپ:

جا به جا كردن ضرب ها با تأكيدهاي معمولي يك موسيقي كه ساختمان ريتميك نرمال رو بهم ميزنه.» اَپوگادو:

تكنيكي كه در اون صداي يك اَكورد بلافاصله بعد از بصدا دراومدن بوسيله ي دست چپ يا راست قطع ميشه. زماني كه اَپوگادو رو بوسيله ي دست چپ انجام ميدين بايد انگشت كوچيك دست چپ رو بدون فشار تو عرض سيم ها بگيرين و صداي سيم ها رو قطع كنين.ولي وقت اجراي اَپوگادو با دست راست بايد سريعآ بعد از اجراي اَكورد دست راستتون رو پايينتر اَورده و در عرض سيم ها قرار بدين بطوريكه كف دست و سطح انگشت ها صداي سيم ها رو قطع كنه.

اَپوگادو رو با يه كروشه كه بعد از اَكورد تو عرض حامل قرار ميگيره نشون ميدن، عدد 4 روي كروشه به معني اينه كه اَپوگادو با انگشت 4 دست چپ انجام ميشه و حرف R به معني اَپوگادو با دست راسته.اگر چه اين تكنيك ها بيشتر توي گيتار فلامنكو و گيتار كلاسيك كاربرد دارن امّا از اونجايي كه تكنيك هاي پايه محسوب ميشن براي ورود به هر سبكي بايد تقريبآ روي اكثر اين تكنيك ها تسلّط داشت.