از زمان ورود اتومبیل به کشور سالیان زیادی می گذرد و همواره یکی از مسایلی که در مورد اتومبیل در کشور ما وجود داشته نحوه شماره گذاری آنها بوده است که رفته رفته شکل بهتری نسبت به خود گرفته است . این تغییر شکل همیشه دلیل اصلی اش تغییر تعداد حروف فارسی و اعداد می باشد و با افزایش تعداد خودرو ها در کشور به اجبار نسبت به شماره گذاری آنها تغییرات صورت پذیرفته است . شکل نهایی و فعلی آن که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد در سال 1382 عرضه شد و در زمستان آن سال شروع به نصب آن بر روی خودروها گردید.
[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]
عکس فوق خیلی شفاف روند تغییرات پلاک های خودرو ها در کشور نشان می دهد . البته شایان ذکر می باشد که باز هم احتمال تغییر شکل و کم و زیاد شدن حروف و اعداد در پلاک خودرو ها در آینده وجود دارد و می بایستی به انتظار بشینیم شکل آینده آنها به چه صورتی خواهد بود .