[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]


این هم یک کار ساده و قشنگه که با استفاده از برگ های مصنوعی و طبیعی و ورق آلومینیومی ساخته می شود.

[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]

برگ ها را روی یک تکه چوب یا مقوای ضخیم با چسب چوب بچسبانید.

[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]

روی برگ ها را با قلم مو چسب چوب بزنید و ورق آلومینیوم نازک را روی آن بچسبانید.

[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]

با یک تکه اسفنج واکس مشکی یا شاپان (قیر مایع) را روی کار بکشید.
[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]
[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]

این هم چند نمونه از برجسته کاری های ساده هستند.