مدیر بازرگانی سفارت بریتانیا در ایران:

فرودگاه منطقه آزاد ماکو شروعی برای ارتباط این منطقه با جهان
گروه بنگاه ها: مدیر کل بازرگانی سفارت بریتانیا در ایران در نشستی با مسئولین سازمان منطقه آزاد ماکو در حاشیه کیش اینوکس ۲۰۱۷ گفت:فرودگاه منطقه آزاد ماکو امتیاز بزرگ این منطقه در توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است و شروعی برای ارتباط و تجارت با جهان است.
وی که به دعوت مسئولین سازمان منطقه آزاد ماکو در غرفه این منطقه در نمایشگاه حضور یافت،افزود: با توجه به جذابیت ها، زیرساخت ها، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری ماکو، این منطقه را به شرکت ها و سرمایه گذاران کشورم معرفی می کنم.
کیت ولینگز "Keith Wellings ”ادامه داد: قبلا با منطقه آزاد ماکو آشنایی نداشتم و خوشبختانه این نمایشگاه باعث شروعی برای روابط دوجانبه با منطقه آزاد ماکو و بریتانیا خواهد بود.
ولینگز تصریح کرد: منطقه آزاد ماکو به دلیل شرایط مناسب جغرافیایی و آب و هوایی و قرار گرفتن در جاده ابریشم و مرز ترکیه و بهره مندی از پتانسیل های تجاری و اقتصادی، برای ما و شرکت های انگلیسی از ظرفیت های همکاری تجاری سودمند و مناسبی برخوردار است.

وی با استقبال از بسته های سرمایه گذاری این منطقه با اشاره به اینکه پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو قابل توجه برای شرکت های انگلیسی خواهد بود اضافه کرد: با توجه به جذابیت ها، زیرساخت ها، ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری این منطقه را به شرکت ها و سرمایه گذاران کشورم معرفی می کنم.
مدیرکل بازرگانی سفارت بریتانیا ابراز امیدواری کرد بزودی دیداری با حضور در منطقه آزاد ماکو و یا با دعوت از مدیران سازمان منطقه آزاد ماکو در سفارت ترتیب می دهیم تا در مورد گسترش روابط ماکو و انگلیس مذاکره کنیم.

وی با تصریح بر اینکه گام نخست ارتباط با منطقه آزاد ماکو نشست مشترک با موسسات مالی این کشور با مسئولین منطقه آزاد ماکو است، تاکید کرد: کشور انگلستان به تمامی تعهدات خود در برجام پایبند است و در آینده شاهد تغییر و تحولات مثبتی در روابط دو کشور خواهیم بود و می بایست با سرعت بخشیدن به توسعه همکاری های اقتصادی و مالی موانع پیش رو احتمالی را از میان برداشت.

منبع:اقتصاد نیوز