در این نوشتار برآنیم تا نحوه ثبت شرکت گیاهان دارویی را مورد بحث قرار دهیم.
استفاده از گیاهان دارویی به قدمت عمر عقلی انسان است.چرا که امراض با پیدایش بشر متولد شده اند .خدمات علما و دانشمندان مسلمان نظیر جابربن حیان، زکریای رازی، ابونصر فارابی، ابوعلی سینا و امثال ایشان که سر امد علوم شیمی، پزشکی و داروسازی عصر خود بودند، در این زمینه به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتوی آنها در زمینه های مذکور استفاده می کنند.
تا چند دهه گذشته ،آنچه که به عنوان دارو مورد استفاده قرار می گرفت ،از منابع طبیعی و به طور عمده از گیاهان به دست می آمدند. لیکن، با پیشرفت سریع علوم،از یکسو و مسائل اقتصادی از سوی دیگر از مصرف گیاهان دارویی به صورت گذشته کاسته شد و داروهای شیمیایی در بسیاری موارد جایگزین گیاهان شدند .تجربه چند دهه اخیر نشان داد که دارو های شیمیایی با تمام کارایی،اثرات نامطلوب بسیاری دارند و روشن شده است که کمترین ماده خالصی وجود دارد که فاقد اثرات سوء باشد و این آثار سوء هم از طریق درمان مستقیم اعمال می شود و هم از طریق نفوذ برخی از این داروها در خاک و جذبشان توسط گیاهان مورد استفاده انسان ها و حیوانات ،اعمال اثر می کنند.به همین دلیل، بازگشت به استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه بسیار قرار گرفته است و دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان بهداشت جهانی،برنامه های وسیعی جهت استفاده از گیاهان دارویی تدارک دیده اند.این مراکز نقش گیاهان دارویی را در ارتباط با مواد مختلف درقرن 21 سرنوشت ساز تلقی نموده اند.
• تفاوت بین گیاهان دارویی و داروی گیاهی:
گیاهان دارویی شامل بخش هایی از گیاه است که پس از خشکاندن ،بدون ایجاد هرگونه تغییری در مغازه ها و عطاری ها وبه فروش می رسد.گیاهان دارویی مثل زیره،رازیانه،هل یا دارچین گیاهانی هستند که برخی خواص درمانی آنها که عمدتا بی ضرر یا کم ضرر هستند ،به اثبات رسیده است .اما داروهای گیاهی حاصل تبدیل برخی گیاهان به دارو در کارخانه های دارو سازی و طی فرایندی خاص و استریل هستند.با این توضیحات و ذکر تفاوت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی باید گفت که عطاری ها تنها حق فروش گیاهان دارویی را دارند ،گیاهانی که تعدادشان مشخص است و طی سالیان دراز فواید و بی عارضه یا کم عارضه بودنشان به اثبات رسیده است.مسلم است که مصرف بی رویه و بیش از حد نیاز هر نوع خوراکی اعم از گیاهی یا شیمیایی می تواند برای بدن ضرر داشته باشد.
• قوانین ثبت شرکت گیاهان دارویی:
⃰ مطابق آیین نامه صدور پروانه تاسیس واحدهای تولید گیاهان دارویی،بسته بندی گیاهان دارویی،تولید عصاره ها و اسانس گیاهی ،متقاضی یا متقاضیان تاسیس واحدهای تولید گیاهی ،بسته بندی گیاهان دارویی و تولید عصاره و اسانس گیاهی می باید دارای شرایط زیر باشند:

 • نداشتن سوء پیشینه کیفری
 • معرفی داروساز مسئول فنی واجد شرایط در هنگام بهره برداری
 • دارا بودن موافقت اصولی و یا پروانه تاسیس از وزارت صنایع

⃰ به موجب ماده 2 آیین نامه تاسیس واحد های تولید داروهای گیاهی و بسته بندی گیاهان دارویی:صلاحیت متقاضی یا متقاضیان تاسیس واحد های مذکور طبق مقررات باید به تایید کمیسیون قانونی موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برسد.
_در رابطه با انتخاب قالب فعالیت شرکت نیز باید اشاره نمود که می توانید جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی به دو شکل سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود امکان اقدام نمایید.
• مدارک زیر برای ثبت شرکت در قالب سهامی خاص باید تهیه و تکمیل گردد:

 • کپی از مدارک شناسایی همه اعضا(کارت ملی و شناسنامه)
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • اقرار کتبی و امضا شده توسط همه اعضا
 • اخذ مجوز در صورت نیاز به صدور مجوز
 • تنظیم وکالتنامه رسمی به نام وکیل (چنانچه امور توسط وکیل انجام شود)

• شرایط ثبت شرکت سهامی خاص:
 • حضور 3 نفر سهامدار اصلی به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از سهامداران باشد.
 • سرمایه اولیه:معادل یا بیشتر از صد هزار تومان
 • واریز 35%مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

• جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود نیز مدارک زیر باید تهیه و تکمیل گردد:
 • دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
 • دو نسخه اساسنامه
 • دو برگ شرکتنامه
 • ارائه نسخه اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • تصویر مدارک شناسایی اعضا مشتمل بر کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اقرار نامه امضا شده توسط اعضا
 • اخذ مجوز ثبت شرکت گیاهان دارویی در صورتی که موضوع فعالیت نیازمند مجوز باشد.

• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود:
 • وجود حداقل 2نفر شریک
 • سرمایه ثبت شرکت یک میلیون ریال
 • تعهد به پرداخت کل سرمایه و اقرار مدیر عامل به دریافت آن

با متخصصان ثبت شرکت کارا، با اطمینان خاطر کار را به کاردان بسپارید.
 • شماره تماس:88880006-021
 • دفتر مرکزی: میدان ونک، تقاطع ملاصدرا و کردستان، بن بست فرشید،پلاک 8،واحد 4ثبت شرکت گیاهان