جانشین رئیس پلیس راهور تهران گفت: «موتور سیکلت هایی که در خط ویژه تردد کنند توقیف می شوند.»به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، سرهنگ حسن عابدی، جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه براساس قانون تردد خودروها و موتور سیکلت های غیرمجاز و شخصی از خطوط ویژه و "بی آر تی" تخلف رانندگی محسوب شده و جریمه دارد. این خودروها و موتور سیکلت ها نمی توانند در این خطوط تردد کنند و باید تحت هر شرایطی مگر دستور پلیس برای تخلیه بار ترافیکی، وارد این مسیرها نشوند.»او ادامه داد: «جریمه تردد در خطوط ویژه برای موتور سیکلت ها 80 هزار تومان است. ضمن اینکه وسیله نقلیه از سوی ماموران توقیف و به پارکینگ منتقل می شود.»به گفته جانشین رئیس پلیس راهور تهران، موتور سیکلت های توقیفی در خطوط ویژه برای نخستین مرتبه یک هفته و بار دوم یک ماه در توقیف خواهند بود.عابدی در مورد اینکه چرا کفی ها در خطوط ویژه مستقر هستند، گفت: «طرح برخورد با تخلفات در خطوط ویژه اجرا می شود و ماموران موتور سیکلت هایی که در این خطوط تردد کنند را توقیف می کنند، به همین دلیل کفی ها در سطح خطوط ویژه مستقر هستند تا با این تخلف برخورد شود.»او تاکید کرد: «البته ماموران گاهی که کفی در محل حضور نداردیا افسر پلیس نیست،با یادداشت شماره پلاک موتور سیکلت، تخلف را اعلام می کنند.»