اگرچه غربی‌ها خود را مدعی اصول اخلاقی و ادبی و فرهنگ معرفی می‌کنند اما تصاویر واقعیت‌ها دیگری از فرهنگ اصلی مردم انگلیس را نمایان می‌کند.

پلیس هشدار داده است اگر کسی در این خیابان ادرار کند، 500 پوند جریمه می‌شود پلیس فرد خاطی را مجبور می‌کند محل ادرار خود را تمیز کند

منبع: مشرق