یه جمله به نفر قبلیت بگو وبا "دیگه نبینم" شروعش کن


مثلا :
دیگه نبینم دیر بیای