کنار تو چه آرومم چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من

تو میفهمی که خوش حالم
تو میفهمی دلم تنگه
تو می دونی که خواب من
کدوم شب هاست که بی رنگه

تا مثل آسمون ساده
مثل پرواز آزادی
مثل دلبستگی امنی
مثل لبخند آبادی

کنار تو چه آرومم چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من

یه پروانم که توی باد
میخوام تو دست تو جا شم
میخوام وقتی که دلگیرم
تو آغوش خودت باشم

میخوام وقتی دلت تنگه
غمت رو شونه هام باشه
اگه اشکی تو چشماته
مسیرش گونه هام باشه

کسی جز تو نمی تونه
منو عاشق کنه همدرد
کسی جز من نمیتونه
تورو عاشق کنه برگرد

کنار تو چه آرومم چه آرومی کنار من
تو چشمای تو آرومه چشای بی قرار من

"صدای عشق معین"