یکی از کم ارزش ترین پولهای دنیا را کدام کشور دارد

_کشوری که دومین منابع گاز جهان را دارد.
_کشوری که سومین منابع نفت جهان را دارد.
_کشوری که یک ششم از ذخایر سنگهای قیمتی جهان را دارد.

_کشوری که از لحاظ دارا بودن ذخایر زیرزمینی ومعادن ودارابودن انواع فلزات وکانی درجهان رتبه دوم را دارد.
_کشوری که بهترین فرش جهان را دارد.
_کشوری که بهترین خاویار جهان را صادر میکند.

_کشوری که بهترین پسته جهان را دارد.
_کشوری که یکی از بهترین تولید کنندگان زعفران است.
_کشوری که یکی از بزرگترین صادرکنندگان آب وبرق منطقه است.

_کشوری که 15 درصد از آثار باستانی و تاریخی ثبت شده در یونسکو را دارد.
_
کشوری که تنوع طبیعی بی نظیرش باعث شده با یکساعت پرواز از مناطق سرد با 20 درجه زیر صفر (شرایط اسکی روی برف) به مناطق گرم با دمای 35 درجه (شرایط اسکی روی آب) دسترسی داشته باشد.

_کشوری که درآمد زیادی از اماکن دینی دارد.
_کشوری که یکی از مرغوبترین برنج های جهان دارد.
_کشوری که یکی از بهترین چای های دنیا را دارد.

_کشور زیبایی که به دلیل تنوع ذخایر معدنی به بهشت معدن کانال سیب شناسان مشهور است.
و مهمتر از تمام اینها

همان کشوری که سالانه 150 تا 180 هزار نفر تحصیلکرده از آن به خارج فرار میکنند!که حدود5درصد از آنها از نوابغ جهان محسوب میشوند.

این کشور صاحب کم ارزش ترین پول دنیا است
کشوری که 30درصداز مردمش زیرخط فقر
ومحروم از امکانات زندگی سالم هستند.
"چه کشور آشنایی"