یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد موفق به ساخت دستگاه شبیه سازی کوره آزمایشگاه در سیستم های کنترل خطی شده است.
این دانشجوی کشورمان توانسته است دستگاهی را طراحی کند که کشور را از واردات بی نیاز می‌کند و سبب خودکفایی دانشجویان می‌شود.

محمدرضا نصیری عضو هیئت علمی گروه برق کنترل درباره ویژگی این دستگاه جدید گفت: به دلیل آنکه دانشجویان رشته برق به این دستگاه احتیاج داشتند اما مجبور بودیم آن را با قیمتی بسیار بالا از کشورهای خارجی تهیه کنیم خود به فکر ساخت این دستگاه جدید افتادیم.

دستگاهی جدید برای ارتقای صنعت ایران
وی ادامه داد : این دستگاه دقیقا همانند نمونه خارجی خود است و فعالیت های سیستم خطی در مدار را انجام می‌دهد.

این محقق کشورمان درباره چگونگی کارکرد دستگاه شبیه ساز کوره صنعتی در آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی اظهار کرد: برای پردازش سیگنال های کنترل بومی از روش هایی استفاده کرده ایم که می‌‌توانند صنعت کشور را ارتقا دهند همچنین در این دستگاه تابلوهایی به کار رفته اند که با استفاده از سنسورهای حرارتی کار خود را انجام می‌دهند.