این مقاله از وب سایت بانک اطلاعات ثبتی برگرفته شده است. برای مطالعه کامل مقاله می توانید از وب سایت ما دیدن فرمایید.
همه کشور ها برای فعالیت های طبقه بندی شده، مقررات و شرایط خاص خود را دارند . در ایران نیز برای راه اندازی کسب و کار و تاسیس شرکت مقررات و ضوابطی وجود دارد که برای ثبت فعالیت های مورد نظر لازم است متقاضیان از آنها باخبر باشند .


لازمه ی پایه و اساس درست یک فعالیت اقتصادی در کشور انجام مراحل قانونی ثبت میباشد . یکی از کارهای مهم برای ثبت انجام امور مالیاتی آن است و متقاضیان باید اطلاع دقیقی از امور مالیاتی داشته باشند .


ثبت شرکت و تاسیس آن نیازمند علم و دانش و آگاهی در مورد امور ثبتی میباشد که بسیاری از اشخاص متقاضی فاقد آن هستند و برای ثبت معمولا با مشکل روبه رو میشوند و و به اجبار باید هزینه های زیادی را پرداخت نمایند .


اشخاص متقاضی باید اطلاعاتی در مورد نامگذاری و سرمایه وامور ثبتی و امور مالیاتی و امور حقوقی و… داشته باشند . بسیاری از افراد از لحاظ سطح دانایی و سواد و مشغلهای متفاوت و…قادر به کسب اطلاعات در امور ثبتی نیستند .


لذا ثبت شرکت وتمام امور ثبتی نیازمند یک مشاورخبره میباشد .


مشاوره درست و صحیح در مورد نیازهای مشتری میتواند بسیاری از نواقص را برطرف و مشتری را به راهی درست هدایت کند.


اشخاصی متقاضی ثبت شرکت و موسسه و ثبت تغییرات و ثبت برند برای جلوگیری از هزینه های اضافه و سنگین و همچنین عدم نقص در مدارک بهتر است به مشاوران امور ثبتی در شرکت های ثبت شرکت مراجعه کنند .


وکلای حقوقی و مشاوران موسسه های ثبت شرکت اطلاعتی از قبیل سرمایه گذاری ، امور حقوقی و مالیاتی ، نامگذاری ،مدارک مورد نیاز و … و همچنین اطلاعاتی در زمینه نیازهای مشتری در اختیار متقاضی قرار میدهند . همچنین میتوانند به عنوان وکیل اشخاص متقاضی کارهای ثبتی را انجام دهند .[برای مشاهده لینکها باید عضو سایت باشید. ]