با پاکسازی دندان‌‌ها به جنگ آلزایمر بروید!

هر چه بیش‌تر مسواک زدن و تمیز کردن دندان‌ها راپشت گوش انداخته یا فراموش کنید،خطر ابتلای خود به بیماری فراموشی را بیش‌تر کرده‌اید.