آ

:
سهراب محمدی خنیاگر نامی منطقه شمال خراسان ۱۴ ترانه کردی کرمانجی را با دو تار و صدای خود اجرا کرده که انتشارات ماهور در یک سی‌دی آن را به بازار موسیقی عرضه کرده است.
به گزارش همشهری‌آنلاین اين مجموعه شامل چهارده ترانه ی کُردی کُرمانجی يا کُردی خراسانی است با مضمون عاشقانه. اين ترانه‌ها نمونه‌هايی از کارگان گسترده موسيقی شمال خراسان است که توسط بخشی‌ها اجرا می‌شود.
مهم‌ترين و شاخص‌ترين شخصيت در موسيقی شمال خراسان رامشگر است که به او بخشی هم می‌گويند. سهراب محمدی به عنوان يک بخشی با اتکا به حافظه قوی خويش اين ترانه‌ها را که ريشه در فرهنگ و تاريخ و حافظه قومی مردم خراسان دارد با آواز و دوتار خويش اجرا کرده است.
محمدی عمده اجراهایش را پیش از این با همراهی کمانچه ولی رحیمی اجرا می‌کرده است اما چند سال قبل و با درگذشت رحیمی او تنها ماند و اکنون آثارش را خود با دوتار اجرا می‌کند.