بسیاری از مواقع اتفاق افتاده که برای شوخی کردن با دیگران آن‌ها را می‌ترسانیم
اما باید بدانیم که
ترساندن دیگران ممکن است منجر به مجازات‌های قانونی شود.
اگر در اثر ترساندن دیگران و هیجانی که به فرد وارد می‌شود
او دچار حمله قلبی شود و جان خود را از دست دهد
قانون با فردی که اقدام به ترساندن شخص دیگری کرده مقابله می‌کند.


در ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی
درباره جرم و مجازات فردی که شخصی را می‌ترساند صحبت کرده است.

بر اساس قانون هرگاه فردی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند
یا کاری انجام دهد که به فرد دیگری صدمه برسد مطابق قانون مسئول است و باید مجازات را طی کند.