عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از اجرای گروه ارکستر ملی مغول اختصاص یافت.


این عکس در
فوریه ۱۹۸۵ در اولان باتر مغولستان به ثبت رسیده است.