محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

با انتشار توییتی از آغاز عملیات اجرایی ارتقای اینترنت خانگی

از ADSL به VDSL در
استان‌های قم و تهران خبر داد.