بر اساس آخرین تحقیقات انجام‌گرفته، کمتر از یک درصد مردم جهان این امکان را دارند که واقعاً هوای پاک استنشاق کنند.
..................بر اساس آخرین تحقیقات انجام گرفته، کمتر از یک درصد مردم جهان این امکان را دارند که واقعاً هوای پاک استنشاق کنند.روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با انتشار نتایج تحقیقی که دانشمندان استرالیایی و چینی از طریق رصد بیش از پنج هزار مرکز پایش هوا در سرتاسر جهان و بررسی داده‌های هواشناسی و عوامل جغرافیایی انجام دادند اعلام کرد، کمتر از یک درصد مردم کره زمین هوایی عاری از آلودگی استنشاق می‌کنند، این در حالی است که کشورهای آسیایی از این لحاظ شرایط بدتری دارند.
بر اساس این تحقیق که در فصلنامه علمی Lancet Planetary Health منتشر شده است، حدود 99.82 از مردم کره زمین در معرض ذرات معلق در هوا با قطر 2.5 میکرون (PM2.5) هستند که نسبتی بالاتر از حد مجاز اعلام‌شده از سوی سازمان بهداشت جهانی محسوب می‌شود، این در حالی است که فقط 0.001 درصد از ساکنان این کره خاکی همواره هوایی قابل قبول را تنفس می‌کنند